مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 24 هتل
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

قیمت از 1,400,000 تومان

هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

قیمت از 2,150,000 تومان

هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

قیمت از 1,300,000 تومان

هتل نصیرالملک شیراز

هتل نصیرالملک شیراز

شیراز، چهارراه شاهزاده قاسم.

قیمت از 1,100,000 تومان

هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

شیراز، تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم.

قیمت از 1,200,000 تومان

هتل شیرازیس شیراز

هتل شیرازیس شیراز

شیراز خیابان رودکی پشت هتل کریم خان

قیمت از 2,900,000 تومان

هتل آریوبرزن شیراز

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

قیمت از 1,600,000 تومان

هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

قیمت از 4,200,000 تومان

هتل تالار شیراز

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

قیمت از 1,900,000 تومان

هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

قیمت از 1,900,000 تومان

هتل پارس شیراز

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

قیمت از 1,700,000 تومان

هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

قیمت از 3,980,000 تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شیراز، بلوار هجرت

قیمت از 2,100,000 تومان

هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

قیمت از 3,900,000 تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی.

قیمت از 780,000 تومان

هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

قیمت از 2,250,000 تومان

هتل حافظ شیراز

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

قیمت از 850,000 تومان

هتل بین الحرمین شیراز

هتل بین الحرمین شیراز

شیراز، خیابان بین الحرمین، پشت حرم شاه چراغ

قیمت از 1,320,000 تومان

هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

قیمت از 3,400,000 تومان

هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

قیمت از 1,990,000 تومان

خانه سنتی پنج دری شیراز

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

قیمت از 1,680,000 تومان

هتل اطلس شیراز

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

قیمت از 1,350,000 تومان

هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

قیمت از 850,000 تومان

هتل کوثر شیراز

هتل کوثر شیراز

شیراز، روبه روی خیابان انوری.

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

قیمت از
1,400,000 تومان

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

قیمت از
2,150,000 تومان

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

قیمت از
1,300,000 تومان

هتل نصیرالملک شیراز

شیراز، چهارراه شاهزاده قاسم.

قیمت از
1,100,000 تومان

هتل ستارگان شیراز

شیراز، تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم.

قیمت از
1,200,000 تومان

هتل شیرازیس شیراز

شیراز خیابان رودکی پشت هتل کریم خان

قیمت از
2,900,000 تومان

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

قیمت از
1,600,000 تومان

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

قیمت از
4,200,000 تومان

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

قیمت از
1,900,000 تومان

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

قیمت از
1,900,000 تومان

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

قیمت از
1,700,000 تومان

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

قیمت از
3,980,000 تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شیراز، بلوار هجرت

قیمت از
2,100,000 تومان

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

قیمت از
3,900,000 تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی.

قیمت از
780,000 تومان

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

قیمت از
2,250,000 تومان

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

قیمت از
850,000 تومان

هتل بین الحرمین شیراز

شیراز، خیابان بین الحرمین، پشت حرم شاه چراغ

قیمت از
1,320,000 تومان

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

قیمت از
3,400,000 تومان

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

قیمت از
1,990,000 تومان

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

قیمت از
1,680,000 تومان

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

قیمت از
1,350,000 تومان

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

قیمت از
850,000 تومان

هتل کوثر شیراز

شیراز، روبه روی خیابان انوری.

برای مشاهده قیمت کلیک کنید
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,400,000 تومان
 • 0
 • دو تخته توئین
 • 1,400,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,800,000 تومان
 • 0
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 2,150,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 2,850,000 تومان
 • 0
هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,300,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,600,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 2,300,000 تومان
 • 0
هتل نصیرالملک شیراز

هتل نصیرالملک شیراز

شیراز، چهارراه شاهزاده قاسم.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,100,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 1,400,000 تومان
 • 0
هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

شیراز، تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,200,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره + سرویس اضافه
 • 2,300,000 تومان
 • 0
هتل شیرازیس شیراز

هتل شیرازیس شیراز

شیراز خیابان رودکی پشت هتل کریم خان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 2,900,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 2,900,000 تومان
 • 0
هتل آریوبرزن شیراز

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 2,600,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 3,500,000 تومان
 • 0
 • دو تخته بازسازی نشده
 • 1,600,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه بازسازی نشده
 • 1,900,000 تومان
 • 4
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 4,200,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 4,850,000 تومان
 • 4
هتل تالار شیراز

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,900,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 2,650,000 تومان
 • 0
هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,900,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 2,300,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 2,900,000 تومان
 • 0
هتل پارس شیراز

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,700,000 تومان
 • 0
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 3,980,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 5,800,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره کانکت
 • 5,400,000 تومان
 • 0
هتل آپارتمان جهان نما شیراز

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شیراز، بلوار هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • سوئیت چهار نفره
 • 2,100,000 تومان
 • 3
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 3,900,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 5,100,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره
 • 7,600,000 تومان
 • 0
هتل سنتی نیایش شیراز

هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 780,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 1,150,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,400,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 1,750,000 تومان
 • 0
 • پنج تخته
 • 2,100,000 تومان
 • 0
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 2,250,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 2,250,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته کانکت
 • 2,800,000 تومان
 • 0
هتل حافظ شیراز

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 850,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,100,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 1,300,000 تومان
 • 0
هتل بین الحرمین شیراز

هتل بین الحرمین شیراز

شیراز، خیابان بین الحرمین، پشت حرم شاه چراغ

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,320,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 1,980,000 تومان
 • 0
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 3,400,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 4,600,000 تومان
 • 0
 • دو تخته ماه عسل
 • 4,350,000 تومان
 • 0
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,990,000 تومان
 • 0
خانه سنتی پنج دری شیراز

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,680,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 2,150,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 2,680,000 تومان
 • 0
 • پنج تخته
 • 3,230,000 تومان
 • 0
هتل اطلس شیراز

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,350,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,700,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 2,900,000 تومان
 • 0
هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 850,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 980,000 تومان
 • 0
 • سه تخته لوکس
 • 1,050,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 1,280,000 تومان
 • 0
 • پنج تخته
 • 1,500,000 تومان
 • 0
هتل کوثر شیراز

هتل کوثر شیراز

شیراز، روبه روی خیابان انوری.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق